Logá klubu za rampami

Pre Vaše materiály prosím použite naše oficiálne varianty loga

Logo klubu vo všetkých verziách je chránené autorským zákonom a novelou zákona o duševnom vlastníctve č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve. Je zakázané logo upravovať či inak dopĺňať, meniť jeho farebné varianty iným spôsobom, ako sú dostupné na stiahnutie vo verziách vyššie. Logo smie byť použité v materiáloch a propagáciách každého charakteru a formy použitia, len s výslovným súhlasom prevádzkovateľov klubu, alebo zodpovednými osobami poverenými spoločnosťou Next Art, s. r. o.