Nadchádzajúce podujatia

Happy Punk 2
11.10.2014 o 18:00

aktuálne potvrdené kapely:

N.V.Ú.                  http://bandzone.cz/nvu
SPS                      http://bandzone.cz/sps
Houba                  http://bandzone.cz/houba
Vision Days         http://bandzone.cz/visiondays
Nekultúra             http://bandzone.cz/nekultura
V.H.S.        http://bandzone.cz/vhsvolnehudebnisdruzeni
Driák                    http://bandzone.cz/driak
Shadow of Television  http://bandzone.cz/shadowoftelevision
O.M.F.                 http://bandzone.cz/ojebalamackaftacka


postupne budem pridávať ďalšie informácie :)


Zobraziť predošlé